Zakládání společností

zakládání společností

Zajišťuji kompletní právní servis obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) a družstev: jejich založení, zapsání do obchodního rejstříku, provádění změn, prodej.

Uzavírání smluv

uzavírání smluv

Smlouvou zakládají smluvní strany mezi sebou nejrůznější práva a povinnosti. Zajistím, aby Vámi uzavírané smlouvy vyvolávaly Vámi zamýšlené následky, a také právně posoudím smlouvy již uzavřené.

cara

Zastupování klientů

zastupování klientů

Zastupování klientů zahrnuje právní konzultace, snahy o mimosoudní vyrovnání, podávání žalob, zastupování před soudy a ostatními státními orgány.

Koupě nemovitostí

koupě nemovitostí

Zajišťuji právní servis v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí (sepisování kupních, darovacích, nájemních smluv, pomoc při zajišťování znaleckých posudků, služeb notářů).

cara

Vymáhání pohledávek

vymáhání pohledávek

Vymáhat pohledávky lze soudní i mimosoudní cestou. Sepisuji předžalobní upomínky, žaloby, zastupuji klienty v soudních řízeních. Vymáhání již pravomocně přiznaných pohledávek zajišťuji v součinnosti se soukromým soudním exekutorem.

Advokátní úschovy

advokátní úschovy

Zajišťuji advokátní úschovy. Jedná se zejména o případy deponování kupní ceny při koupi a prodeji nemovitostí.

Poskytuji právní služby zejména v oblastech občanského a obchodního práva, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. V advokacii působím nepřetržitě od roku 1992.

JUDr. Tomáš Holoubek, advokát, Praha cara kontakt

+420 602 836 987 | 222 711 378

t.holoubek@centrum.cz

Praha 3 | Sudoměřská 185/10

mapa

tel.: 602 836 987, 222 711 378 | email: t.holoubek@centrum.cz | JUDr. Tomáš Holoubek | Praha 3, Sudoměřská 185/10 | 2015 #vytvořil IMR4HIL | Informace pro spotřebitele - mimosoudní řešení sporů